Allerzorg B.V.
Allerzorg B.V.
  Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 3, Profiel 6, Profiel 7, Profiel 8 meer...
Locatie Zwolle

Schrevenweg 1, 8024HB Zwolle

  035 303 2701
  Bereikbaar: werkdagen

Allerzorg B.V.

Bij Allerzorg geven we zorg zoals wij die zelf ook aan onze familie en onze naasten zouden geven. Want we willen dat u zichzelf kunt zijn terwijl u de allerbeste zorg ontvangt. Zo blijft u zelfstandig waar mogelijk en volledig verzorgd waar nodig. Wij hebben geen wachttijden.

Allerzorg biedt specialistische zorg thuis

Onze medewerkers werken in kleine teams en kijken en luisteren echt naar u. U krijgt zorg vol aandacht en respect en ruimte om uzelf te kunnen zijn. Gewoon zoals het hoort.

Laatst bijgewerkt: 07-04-2021

Specificaties

Telefoonnummer 0885721798
Website  www.allerzorg.nl 
Aantal werknemers
  500+
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10)
Lastige situaties Armoede in gezin, Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld en Scheiding ouders
Psychische klachten ADD, ADHD, Agressie, Angststoornissen, Autisme (spectrumstoornis), Burn-out, Depressie, Hooggevoeligheid, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Rouw, Stemmingsstoornissen, Stress, Trauma en Voedingsproblemen
Lichamelijke klachten Voedingsproblemen
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis
Gecontracteerde productcodes
  •   Profiel 1 Opvoedvragen
  •   Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
  •   Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
  •   Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
  •   Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
  •   Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  •   Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
  •   Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Zwolle 
  Nevenvestiging
Allerzorg
Schrevenweg 1, 8024HB Zwolle
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.