Brick hulpverlening vof
Brick hulpverlening vof
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5 meer...
Locatie Deventer

Claes Jansz Visscherstraat 39, 7425PM Deventer

  0623472412
  Bereikbaar: werkdagen

Brick hulpverlening vof

Uitgebreide omschrijving

Voor wie is Brick Hulpverlening er?

Wij bieden begeleiding op psychosociaal gebied. 

Daarnaast bieden wij begeleiding aan bijvoorbeeld (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Missie

BRICK-hulpverlening begeleidt mensen wanneer zij problemen ervaren op psychosociaal gebied. BRICK-hulpverlening zorgt er sámen met de betrokkenen voor dat zij weer gelukkig zijn, de balans terugvinden en weer regie krijgen over hun leven. 

Visie

BRICK-hulpverlening wil zich inspannen voor kwalitatief betere zorg. Wij streven er naar mensen weer te laten geloven in de mogelijkheden en de krachten die zij hebben. Daarin vinden wij het onmisbaar (en waardevol) uit te stralen: ‘Je mag zijn wie je bent’.

Doordat BRICK-hulpverlening een kleine organisatie is, is er een actieve samenwerking, zijn er korte lijnen en houden wij elkaar scherp. Dit vertalen we in: wees bewust van hetgeen je zegt, je doet en waarom je dat doet. Onze visie is dat o.a. open en eerlijke communicatie bijdragen aan de kwaliteit. Wij willen daar graag aan toevoegen dat 'contact' voor ons een voorwaarde is om hulpverlening te laten slagen.

BRICK-hulpverlening denkt in mogelijkheden en kan daarbij ook buiten de kaders denken (innovatief). Wij bewegen graag mee en stemmen af op actuele ontwikkelingen in de samenleving. 

Laatst bijgewerkt: 03-02-2021

Specificaties

Telefoonnummer 0623472412
Website  www.brick-hulpverlening.nl 
Aantal werknemers 0-10
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2), (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10)
Lastige situaties Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld en Scheiding ouders
Psychische klachten Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Gedragsproblematiek en Opvoeding
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school)
Gecontracteerde productcodes   Profiel 1 Opvoedvragen
  Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
  Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
  Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
  Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
  Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
  Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
  Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
  Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Deventer 
Claes Jansz Visscherstraat 39, 7425PM Deventer
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

opvoedondersteuning.
gedragsproblemen
moeilijk lerend kind
psychologische of psychiatrische problemen
verstandelijke beperking
opvoeder met een beperking
lichamelijke beperking
Opvoeder en kind met psychische problemen
complex systeem problematiek
complexe systeem problematiek in gezinnen met kinderen onder de 7 jaar