De Ruimte Dalfsen
De Ruimte Dalfsen
  Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5 meer...
Locatie Dalfsen

Vossersteeg 74, 7722RL Dalfsen

  06-20545843
  Bereikbaar: werkdagen

De Ruimte Dalfsen

Op zorgboerderij 'de Ruimte' bieden we zorg aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme, AD(H)D, hechtingsproblematiek en/of aanverwante problematiek. Ook jongeren die andere moeilijkheden in hun leven ervaren willen we helpen. We bieden hen een plek om veilig en beschermd op te kunnen groeien.

Doelstelling:

Op onze zorgboerderij willen we jonge mensen helpen in het groeien naar hun volwassenheid. Dit doen we onder de noemer: je mag worden wie je bent.

Visie:

 • Je: je bent geboren met unieke mogelijkheden in jou!
 • mag worden: in de loop van je leven mag je die mogelijkheden steeds meer ontdekken, uitpakken en ontwikkelen zodat zichtbaar wordt:
 • wie je bent: je eindbestemming, je identiteit ligt al vast, maar hoe ga je die ontdekken?

Missie:

Soms lopen mensen beschadigingen op in het proces van 'worden wie je bent'. Dat kan door verschillende factoren komen. Wij als eigenaren en begeleiders van Zorgboerderij de Ruimte willen ons ervoor inzetten om jonge mensen die in de knel zijn komen te zitten, weer in 'de ruimte' te plaatsen zodat ze steeds meer uitgepakt en completer mogen worden, zodat ieder steeds meer mag worden wie hij of zij is. dat doen wij het liefst in een proces waarin begeleider en deelnemer elkaar echt ontmoeten en respectvol met elkaar omgaan. We willen op deze manier zorg bieden vanuit ons hart en van hart tot hart.

Vormen van zorg:

Op onze zorgboerderij bieden we een aantal vormen van zorg die vaak naadloos in elkaar overgaan. vormen van geboden zorg zijn:

 • Individuele begeleiding (IB)
 • Kortdurend Verblijf/logeren (KV Intensief)
 • Wonen (18-) in groepsverband (VB groep)
 • Wonen (18+) individueel en beschermd (BW)

Sterke punten van hulpverlening op onze zorgboerderij zijn kleinschaligheid, veiligheid, veel ontspanningsmogelijkheden en leven in een rustige natuurlijke omgeving met begeleiding van een vast en klein team.  Onze zorg stemmen we zoveel mogelijk af op wat een jongere nodig heeft, we kijken naar het individu. Daarnaast hebben we een groot erf waar veel te doen is. Er zijn veel buitenactiviteiten en jongeren kunnen eventueel meehelpen op de boerderij.

 

 

Zorgboerderij de Ruimte heeft een jeugdzorgcontracten afgesloten met de regio IJsselland en biedt ook ruimte voor maatwerkcontracten. We werken nauw samen met een vaste orthopedagoog. Voor behandeling werken we samen met zowel grote jeugdzorgorganisaties zoals Accare, Trias en Karakter. Desgewenst kunnen we ook samenwerken met vrijgevestigde behandelaars.

Laatst bijgewerkt: 13-01-2021

Specificaties

Telefoonnummer 0529434006
Website  www.deruimtedalfsen.nl/zorgboerderij 
Aantal werknemers
  10-100
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10)
Lastige situaties Armoede in gezin, Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld, Huisvestingsproblemen, Pesten, Scheiding ouders, Seksuele problemen en Lezen en spellen gaat moeilijk
Psychische klachten ADD, ADHD en Autisme (spectrumstoornis)
Lichamelijke klachten Slaapstoornissen en Voedingsproblemen
Leeftijdscategorieën 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, Op locatie en 24-uurs opvang
Gecontracteerde productcodes
 •   Profiel 1 Opvoedvragen
 •   Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
 •   Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
 •   Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
 •   Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
 •   Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
 •   Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
 •   Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Dalfsen 
Vossersteeg 74, 7722RL Dalfsen
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.