DOK38
DOK38
  Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3 en Profiel 4
Locatie Bathmen

Larenseweg 38, 7437BM Bathmen

  0650979090
  Bereikbaar: werkdagen

DOK38

Dok38 is er voor hen. Door het aanbieden van één op één begeleiding krijgen deze jongeren weer een kans op een toekomst. Ze krijgen de mogelijkheid om hun angsten te overwinnen, leren om te gaan met diagnoses en een eigen plek te veroveren in de maatschappij.

Door de transparante en open communicatie, de korte lijnen staat Dok38 garant voor een eerlijke samenwerking. Vraagt een situatie voor een speciale aanpak, dan gaan wij op zoek buiten onze eigen organisatie. Wij durven samen te werken en nieuwe contacten aan te boren en daar waar nodig uiteraard door te verwijzen.

Werken vanuit de jongere die thuis zit

De begeleiding is gericht op het sociale en emotionele vlak, gecombineerd met onderwijsaspecten. Voor elke jongere wordt een persoonlijk traject ingezet. De ambulante begeleiding heeft plaats in de eigen woonsituatie. Vanuit deze één op één begeleiding wordt gekeken of en wanneer de jongere toe is aan de volgende stap.

 

 

Laatst bijgewerkt: 04-06-2020

Specificaties

Telefoonnummer 0650979090
Website  www.dok38.nl 
Aantal werknemers
  0-10
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3) en Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4)
Lastige situaties Pesten
Psychische klachten ADD, ADHD, Agressie, Angststoornissen, Autisme (spectrumstoornis), Burn-out, Depressie, Hooggevoeligheid, Stemmingsstoornissen en Stress
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën 12 jaar tot 16 jaar en 16 jaar tot 18 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis en Op locatie
Gecontracteerde productcodes
  •   Profiel 1 Opvoedvragen
  •   Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
  •   Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
  •   Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Bathmen 
Larenseweg 38, 7437BM Bathmen
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.