Grutsk!
Grutsk!
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1 en Profiel 2
Locaties Zwolle

Hortensiastraat 31, 8013AA Zwolle

  0651330197
  Bereikbaar: werkdagen

Grutsk!

Uitgebreide omschrijving

Grutsk staat voor maatwerk op het gebied van indviduele en gezinsgerichte hulpvragen van kinderen en hun ouders (4 tot 18 jaar). Door middel van psychomotorische therapie (PMT) en/of mindfulness, in afstemming met school, ouders en eventueel overige hulpverlening wordt gezocht naar antwoord op de hulpvraag. Voor kinderen en hun ouders in en rondom Zwolle. 

Tijdens een psychomotorisch therapie traject is er veel aandacht voor de lichamelijke kant van bijvoorbeeld somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid; kortom het niet lekker in je vel zitten. Om gevoelens en emoties te reguleren gebruiken kinderen het liefst hun lijf als aangrijpingspunt. Door hier op bewegings en lichaamsgerichte manier bewust van te worden kan door begrip van de taal die het lijf spreekt verandering en ontwikkeling ontstaan. Soms hoeven kinderen niet eens met woorden te praten bij PMT, vaak zegt het lichaamsbeeld, houdingsbeeld en de manier van doen genoeg om (onbewust) gedragsverandering tot stand te brengen en ervoor te zorgen dat kinderen minder zorgen en problemen ervaren en (weer) trots op zichzelf zijn!

U kunt als ouder/verzorger, intern begeleider, medewerker van één van de sociale wijkteams of schoolmaatschappelijk werker een vrijblijvend kennismakingsgesprek plannen om te onderzoeken of vraag en aanbod passend op elkaar aansluiten.

Aan de hand van de behoefte en hulpvraag zal het kennismakingsgesprek op school, bij u thuis, of op locatie aan de Bosweg, plaatsvinden. Wanneer er na het kennismakingsgesprek wederzijds vertrouwen is wordt het ondersteuningsplan opgesteld. Afhankelijk van de zorgvorm en hulpvraag wordt er na  ongeveer 3 contactmomenten een inschatting gemaakt van de duur van het totale begeleidings of therapie traject vanuit Grutsk - Praktijk voor jeugd en gezin

Tijdens de behandeling wordt er waar mogelijk altijd verbinding en afstemming gezocht met ouders, leerkrachten en eventuele overige hulpverleners. Ouder(s) worden uitgenodigd, ook bij individuele kindgerichte hulpvragen, mee te bewegen tijdens het laatste deel van de PMT. Uit de praktijk blijkt dat dit de transfer naar thuis vergemakkelijkt en de band tussen ouder en kind versterkt. Grutsk werkt vanuit een transdiagnostische visie, er is dus geen diagnose nodig om in aanmerking te komen voor ondersteuning.

Samenwerking met partners

Grutsk werkt als hoofdaannemer nauw samen met collega zelfstandig gevestigde psychomotorisch therapeuten in Zwolle. Er wordt expertise uitgewisseld, de wachttijden zijn zo kort als mogelijk. Het doel is om vanuit oprechte aandacht en menselijk contact te ondersteunen in het zoeken naar een antwoord op de hulpvragen van de kinderen en ouders die bij ons komen. Daarnaast wordt er op maat samengewerkt met andere hoofdaannemers waarbij Grutsk als medebehandelaar in wordt gezet. 

 

 

Laatst bijgewerkt: 31-08-2021

Specificaties

Telefoonnummer 0651330197
Website  www.grutsk.info 
Aantal werknemers 0-10
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2) en Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4)
Lastige situaties Hechtingsproblemen, Pesten en Scheiding ouders
Psychische klachten Hooggevoeligheid, Stress, Trauma, Dissociatieve stoornissen, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Rouw, Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Geslachtsidentiteit dysforie, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Verstandelijke beperking, Hoogbegaafdheid, Opvoeding, Angsten, Burn-out, Concentratie, Depressie, Onzekerheid, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Stemmingsstoornissen, ADD, ADHD, Agressie, Jeugd-GGZ, Autisme (spectrumstoornis), Gender en identiteit, Gedragsproblematiek en Hechtingsproblematiek
Lichamelijke klachten Slaapstoornissen, Depressie en Vermoeidheid
Leeftijdscategorieën 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar en 16 jaar tot 18 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school) en Op locatie
Gecontracteerde productcodes   Profiel 1 Opvoedvragen
  Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Zwolle 
 Hoofdvestiging
Grutsk- Praktijk voor jeugd en gezin
Hortensiastraat 31, 8013AA Zwolle
Bereikbaar: werkdagen
Zwolle 
 Nevenvestiging
Grutsk- Praktijk voor jeugd en gezin
Bosweg 9, 8017BR Zwolle
Bereikbaar: werkdagen