Het Centrum Ontwikkeling en Educatie B.V.
Het Centrum Ontwikkeling en Educatie B.V.
  Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5 meer...
Locaties Emmen en Coevorden

Hoofdstraat 31, 7811EB Emmen

  0651342749
  Bereikbaar: werkdagen

Het Centrum Ontwikkeling en Educatie B.V.

Wij bieden:

 • Individuele begeleiding op onze locatie
 • Ambulante begeleiding op scholen en thuis
 • Diagnostiek (o.a. intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, onderzoek naar leerstrategieën)
 • Hulp bij profiel-, studie- en beroepskeuze
 • Trainingen voor kinderen en jongeren
 • Trainingen voor ouders en/of leerkrachten
 • Oplossingsgerichte gesprekken voor kinderen en jongeren
 • Beeldende therapie
Laatst bijgewerkt: 04-06-2020

Specificaties

Telefoonnummer 0651342749
Website  www.ontwikkelingeneducatie.nl 
Aantal werknemers
  0-10
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5) en Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6)
Lastige situaties Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen, Pesten, Scheiding ouders en Lezen en spellen gaat moeilijk
Psychische klachten ADD, ADHD, Autisme (spectrumstoornis), Burn-out, Depressie, Hooggevoeligheid en Stress
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis en Op locatie
Gecontracteerde productcodes
 •   Profiel 1 Opvoedvragen
 •   Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
 •   Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
 •   Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
 •   Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
 •   Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Emmen 
Hoofdstraat 31, 7811EB Emmen
Bereikbaar: werkdagen
Coevorden 
Linthorst Homanlaan 1, 7741VE Coevorden
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.