Ingeborg Zweers-Meester, Praktijk voor Psychotherapie
Ingeborg Zweers-Meester, Praktijk voor Psychotherapie
  Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5 meer...
Locatie Dalfsen

Gentiaan 9, 7721HA Dalfsen

  0683-124893
  Bereikbaar: werkdagen

Ingeborg Zweers-Meester, Praktijk voor Psychotherapie

Ieder mens wil zich graag goed voelen en zich positief ontwikkelen. Helaas kunnen er soms dingen gebeuren of misschien waren er altijd al zorgen over de ontwikkeling waardoor die ontwikkeling al dan niet tijdelijk wat lijkt te blokkeren. Mijn praktijk biedt onderzoek en op maat gesneden zorg gericht op kind, ouders en omgeving om zo meer duidelijkheid te krijgen wat er gebeurt en wat er  eventueel nodig is in behandeling om deze ontwikkeling weer tot bloei te laten komen.

Er wordt waar mogelijk gewerkt door middel van wetenschappelijk bewezen behandelingen.

Wat is psychotherapie?

Mensen van alle leeftijden kunnen kampen met psychische klachten. Die uiten zich vaak heel verschillend per persoon en per levensfase. Psychotherapie is een “op maat gesneden” behandelmethode voor psychische problemen. De behandeling is kort waar het kan en langer wanneer het nodig is, met concrete, meetbare doelen. Psychotherapie helpt om meer zicht te krijgen op die processen waarvan we ons niet altijd bewust zijn, wat leidt tot meer inzicht in het probleem. We kijken samen hoe de klachten aangepakt kunnen worden. Het kan betekenen dat er na diagnostiek vooral ingezet wordt op ondersteuning van de ouders maar ook kan gekozen worden om met het kind/jongere te starten met therapie of juist gekeken wordt wat er op school of in de vrijetijd nodig is .

Ik ben opgeleid als psychotherapeut en ben daarnaast EMDR practiotionar (voornl angst en traumabehandeling), Mindful Parenting trainer (ondersteuning ouders en kinderen vanuit principes van mindfulness), Mindfulness trainer voor kinderen/jongeren met ASS en/of ADHD, systeemtherapeut en ik doe veel diagnostiek en behandeling bij ADHD en ASS problematiek evenals depressie. Daarnaast werk ik veel met kinderen en jongeren met adoptieproblematiek en/of hechtingsproblematiek.

 

Er is een samenwerkingsverband met klinisch psychologen en GZ psychologen in de regio Vechtdal. Daarnaast wordt er zeer intensief samengewerkt met een orthopedagoog-generalist die veel kennis en ervaring heeft in het onderwijs. Bovendien is er een ambulant behandelaar beschikbaar mochten er problemen zijn waarbij thuis of op school ondersteuning nodig is.

Laatst bijgewerkt: 12-01-2021

Specificaties

Telefoonnummer 06-11111111
Website  www.ingeborgzweers.nl 
Aantal werknemers
  0-10
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10)
Lastige situaties Hechtingsproblemen, Pesten en Scheiding ouders
Psychische klachten Jeugd-GGZ
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar, 4 jaar tot 8 jaar en 8 jaar tot 12 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis
Gecontracteerde productcodes
  •   Profiel 1 Opvoedvragen
  •   Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
  •   Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
  •   Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
  •   Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
  •   Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
  •   Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
  •   Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  •   Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
  •   Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Dalfsen 
Gentiaan 9, 7721HA Dalfsen
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.