Stichting Carinova Thuiszorg
Stichting Carinova Thuiszorg
  Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 3, Profiel 6, Profiel 7, Profiel 8 meer...
Locaties Deventer, Dedemsvaart en Raalte

St. Jozefplein 1, 7415EH Deventer

  0900-8662
  Bereikbaar: werkdagen

Stichting Carinova Thuiszorg

Carinova Thuisbegeleiding
Alle thuisbegeleiders van Carinova zijn generalisten en opgeleid op MBO niveau. Thuisbegeleiding komt bij gezinnen thuis, is laagdrempelig en staat naast het gezin.
Thuisbegeleiding maakt gebruik van video home training, Triple-P en werkt oplossingsgericht. 
 
Algemene informatie over Carinova
Ruim 3500 medewerkers en meer dan 1000 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om professionele, persoonsgerichte zorg, behandeling en ondersteuning te bieden aan circa 15.000 cliënten. Carinova, met een omzet van ruim € 110 miljoen, is hoofzakelijk werkzaam in de regio Zuidwest en Noord Overijssel. Dit kerngebied kent 462.00 inwoners. 

Waar staan wij als Carinova voor:

Zorg, behandeling en ondersteuning bieden aan onze cliënten en hun omgeving. Het liefst thuis. Dat is waar ons werk om draait. Wij willen dat ieder cliënt het gevoel heeft dat de zorg ‘vertrouwd dichtbij’ plaatsvindt. Onze cliënten staan centraal; hun wensen en mogelijkheden staan voor ons op de eerste plaats. Dagelijks werken wij op veel verschillende fronten aan het welbevinden van onze cliënten.

 Onze waarden en identiteit vormen de pijlers van het beleid

 1. Ieder cliënt is uniek. In onze zorgverlening gaan we uit van de individuele cliënt met persoonlijke wensen en behoeften. Onze zorg is gericht op het welbevinden van de cliënt daarnaast hebben we aandacht voor de betrokkenheid van verwanten en het sociaal netwerk van de cliënt. We richten ons daarbij op behoud van eigen regie, preventie en eenzaamheidsbeleving

 2. Trotse medewerkers Onze medewerkers kiezen bewust voor Carinova. Zij hebben plezier in het werk, zijn betrokken bij cliënten en hebben een passie voor hun vak. Onze medewerkerkers zijn Carinova. Met ruimte voor ontwikkeling, goede randvoorwaarden en professionaliteit

 3. Duurzame organisatie. Carinova is gezond en toekomstbestendig met een gezonde financiële basis als randvoorwaarde. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers i.c.m. met voldoende deskundige medewerkers is van belang. Ook is er aandacht voor leefomgeving, milieu bij inkoop, vastgoed en mobiliteit een rol

 4. Krachtig in de regio. Carinova is verbonden met de regio. Met onze partners in zorg en het maatschappelijk domein werken we aan verbetering van de gezondheid van burgers in de regio. We werken gezamenlijk aan het optimaliseren van de zorg en ondersteuning, aan een sluitende ketenzorg en aan goede werkgelegenheid.

 De speerpunten voor de komende jaren:

 • Goed thuis wonen.
 • Goed wonen met zorg en behandeling.
 • Aan de slag: werken bij Carinova.
 • Samen sterker in de regio.
 • Nieuw denken en doen,Carinova blijft vernieuwen voor betere zorg. (innovatie).

Carinova Thuisbegeleiding en samenwerking in de keten
De thuisbegeleiding werkt samen met de gemeenten. Samen met de artsen, gezinsvoogden en jeugdbeschermers zijn zij de verwijzers. 
Verder  is er nauw contact met de GGD, maatschappelijk werk, scholen en gespecialiseerde jeugdhulpverlening zoals: Accare, Karakter, Jeugd GGZ, Trias, etc.

Algemene informatie over Carinova en samenwerking
Carinova is verbonden met de regio. Met onze partners in zorg en het maatschappelijk domein werken we aan verbetering van de gezondheid van burgers in de regio. We werken gezamenlijk aan het optimaliseren van de zorg en ondersteuning, aan een sluitende ketenzorg en aan goede werkgelegenheid.

Laatst bijgewerkt: 09-04-2021

Specificaties

Telefoonnummer 0900-8662
Website  carinova.nl/ 
Aantal werknemers
  500+
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10)
Lastige situaties Alcohol, Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld, Huisvestingsproblemen, Pesten, Politie en justitie, Radicalisering, Scheiding ouders, Seksuele problemen, Veiligheid direct in gevaar en Lezen en spellen gaat moeilijk
Psychische klachten ADD, ADHD, Agressie, Angststoornissen, Autisme (spectrumstoornis), Burn-out, Depressie, Hooggevoeligheid, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Rouw, Seksuele problemen, Slaapstoornissen, Stemmingsstoornissen, Stress, Trauma, Verslaving, Voedingsproblemen, Opvoeding, Gedragsproblematiek, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Eetstoornis, Gedragsstoornissen en Verstandelijke beperking
Lichamelijke klachten Blind/slechtziend, Doof/slechthorend, Slaapstoornissen en Voedingsproblemen
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis
Gecontracteerde productcodes
 •   Profiel 1 Opvoedvragen
 •   Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
 •   Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
 •   Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
 •   Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
 •   Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
 •   Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
 •   Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar
 •   Profiel 11 Crisissituatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Deventer 
St. Jozefplein 1, 7415EH Deventer
Bereikbaar: werkdagen
Dedemsvaart 
Schuttevaer 39, 7701DD Dedemsvaart
Bereikbaar: werkdagen
Raalte 
Zwolsestraat 16, 8101AC Raalte
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.