Stichting Timon
Stichting Timon
  Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 4, Profiel 7, Profiel 8 meer...
Locatie Zwolle

Rijnlaan 25, 8032JZ Zwolle

  0900-9008
  Bereikbaar: werkdagen

Stichting Timon

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen.

In regio IJsselland bieden wij Pleegzorg, Intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG), Ouderschap Na Scheiding (ONS), Intensieve ambulante gezinstherapie (MDFT) en Verbindend Gezag. Daarbij onderscheiden wij ons in intensief maatwerk, waar mogelijk om uithuisplaatsing te voorkomen, of terug naar thuis mogelijk te maken. 

Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.

Laatst bijgewerkt: 17-03-2021

Specificaties

Telefoonnummer 0800-9008
Website  www.timon.nl 
Aantal werknemers
  100-500
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Crisissituatie (profiel 11)
Lastige situaties Alcohol, Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld, Scheiding ouders en Veiligheid direct in gevaar
Psychische klachten Opvoeding, Gedragsproblematiek en Hechtingsproblematiek
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, Op locatie en Pleegzorg
Gecontracteerde productcodes
  •   Profiel 1 Opvoedvragen
  •   Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
  •   Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
  •   Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
  •   Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  •   Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
  •   Profiel 11 Crisissituatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Zwolle 
Rijnlaan 25, 8032JZ Zwolle
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.