Su International Zorg B.V.
Su International Zorg B.V.
  Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5 meer...
Locatie Apeldoorn

Sutton 3, 7327AB Apeldoorn

  0555220022
  Bereikbaar: werkdagen

Su International Zorg B.V.

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind, past zijn/haar gedrag bij de leeftijd of is er een ontwikkelingsprobleem? Wilt u weten wat u kunt doen om uw kind op een goede manier te helpen met de moeilijkheden die hij/zij ervaart?  Opvoeden kan veel vragen met zich mee brengen. Zeker wanneer uw kind door bijvoorbeeld een beperking extra zorg en ondersteuning nodig heeft. Wij kunnen u hierbij begeleiden en ondersteunen. De ambulante jeugdhulpverlener komt bij u thuis en neemt zo het hele gezin mee in de ondersteuning. Su International Zorg biedt jeugdhulp bij lichte en complexe opvoedvragen. Hierbij kunt u denken aan het werken met jeugdigen en gezinnen waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat. We kunnen denken aan autisme, ADHD of bij scheidingen en jongeren met een verstandelijke beperking.

Laatst bijgewerkt: 04-06-2020

Specificaties

Telefoonnummer 0555220022
Website  zorg.suinternational.nl/ 
Aantal werknemers
  10-100
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9), Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10) en Crisissituatie (profiel 11)
Lastige situaties Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Cultuurverschillen en Scheiding ouders
Psychische klachten ADD, ADHD, Angststoornissen, Stress en Trauma
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis en Op locatie
Gecontracteerde productcodes
 •   Profiel 1 Opvoedvragen
 •   Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
 •   Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
 •   Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
 •   Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
 •   Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
 •   Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
 •   Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
 •   Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
 •   Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar
 •   Profiel 11 Crisissituatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Apeldoorn 
Sutton 3, 7327AB Apeldoorn
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.