Zorgboerderij Beumershoek
Zorgboerderij Beumershoek
  Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5 meer...
Locatie Heeten

Overmeenweg 25, 8111PD Heeten

  0572-381010
  Bereikbaar: werkdagen

Zorgboerderij Beumershoek

Zorgboerderij Beumershoek is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke, verstandelijke- of meervoudige beperking of een (aan autisme verwante-) contactstoornis. Op de boerderij kunnen zij op een veilige en prettige manier hun dag doorbrengen. Tegelijkertijd leren ze spelenderwijs vaardigheden om zichzelf (verder) te ontwikkelen. Hierbij kijken we vooral naar de kwaliteiten en vaardigheden van het kind, i.p.v. naar zijn of haar beperkingen. Op de boerderij hebben de kinderen veel vrijheid en ruimte, waardoor ze weinig druk ervaren en zich veilig en geaccepteerd voelen.

Afhankelijk van het kind is het mogelijk één op één begeleiding te bieden. Wij hebben voldoende gekwalificeerde zorgverleners om aan de benodigde vraag en zorg van het kind te voldoen. 

Zorgboerderij Beumershoek is gespecialiseerd in het begeleiden van (jong)volwassenen met lichamelijke beperkingen, beginnende dementie (ook jong dementerenden), mensen die vereenzamen of zich nutteloos voelen. Bovendien bestaat de mogelijkheid voor het gebruik van speciale hulpmiddelen voor (jong) dementerenden, zoals een kalenderklok of andere geheugensteuntjes. Een belangrijk speerpunt is dat alles mag, maar niets hoeft: ontspanning en plezier staan voorop. Ieder kan zelf aangeven wat hij/zij wil doen. Het is dan ook nadrukkelijk geen vereiste dat mensen op de zorgboerderij komen om te ‘werken’. Als ze bijvoorbeeld graag willen wandelen, puzzelen, thee drinken, lezen of gewoon rustig genieten van de omgeving, kan dat ook. 

Het verschilt per deelnemer welke personen en organisaties betrokken zijn bij de intake en het begeleidingstraject.
Meestal zijn dit: de ouders/verzorgers, een jeugd consulent namens de gemeente, ambulante begeleiding.
In sommige gevallen hebben we ook te maken met een voogd, psycholoog, autisme deskundige via Autimaat, school en andere zorginstellingen waar de deelnemer ook zorg krijgt.

Laatst bijgewerkt: 04-06-2020

Specificaties

Telefoonnummer 0572-381010
Website  www.zorgboerderijbeumershoek.nl/ 
Aantal werknemers
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8) en Complexe problemen in het gezin (profiel 9)
Lastige situaties
Psychische klachten ADD, ADHD, Autisme (spectrumstoornis), Hooggevoeligheid, Angststoornissen en Burn-out
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar en 12 jaar tot 16 jaar
Aanbodsvorm Op locatie
Gecontracteerde productcodes
  •   Profiel 1 Opvoedvragen
  •   Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
  •   Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
  •   Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
  •   Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
  •   Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
  •   Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
  •   Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
  •   Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  •   Profiel 9 Complexe problemen in het gezin

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Heeten 
Overmeenweg 25, 8111PD Heeten
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.