Zorgnetwerk Op Maat, cooperatie U.A.
Zorgnetwerk Op Maat, cooperatie U.A.
  Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 6, Profiel 7 meer...
Locatie Epse

Buitenkamp 29, 7214BH Epse

  0682000548
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

Zorgnetwerk Op Maat, cooperatie U.A.

Bij ons kun je terecht voor allerlei vragen en ondersteuningsvormen die met kinderen, jongeren en/of volwassenen te maken hebben. Elke situatie en hulpvraag is anders en samen met u vullen we dat zo goed mogelijk en passend bij uw wensen in. Of het nu gaat een zieke ouder waardoor u tijdelijk niet volledig voor uw kinderen kan zorgen, of vragen rondom het functioneren van uw kind of bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, dan kunt u daarvoor terecht bij Zorgnetwerk Op Maat.

Kijk voor eventuele andere vragen voor 18+ op onze website (begeleiding naar werk, begeleid wonen, begeleiding individueel, huidhoudelijke ondersteuning, diagnostiek)

Zorgnetwerk Op Maat werkt samen met huisartsen, gezinscoaches, andere hulpverleners in de jeugd (en volwassenen) zorg. Uiteraard hebben we niet zomaar contact met samenwerkende partners, dat doen we in overleg en afstemming met u. En dan alleen dat wat nodig om u en uw gezin goed te kunnen helpen.

Laatst bijgewerkt: 04-06-2020

Specificaties

Telefoonnummer 0612425385
Website  www.zorgnetwerkopmaat.nl 
Aantal werknemers
  10-100
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10)
Lastige situaties Armoede in gezin, Huisvestingsproblemen, Scheiding ouders en Lezen en spellen gaat moeilijk
Psychische klachten ADD, ADHD, Autisme (spectrumstoornis), Burn-out, Depressie, Hooggevoeligheid en Rouw
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis en Op locatie
Gecontracteerde productcodes
  •   Profiel 1 Opvoedvragen
  •   Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
  •   Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
  •   Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
  •   Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
  •   Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  •   Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  •   Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
  •   Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Epse 
Buitenkamp 29, 7214BH Epse
Bereikbaar: werkdagen en weekend

Diensten

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.