Zozijn Zorg
Zozijn Zorg
  Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5 meer...
Locatie Wilp GLD

Molenallee 50, 7384AN Wilp GLD

  0885753000
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

Zozijn Zorg

Fundament van Zozijn is (zoveel mogelijk) herstel van het gewone leven bij een verstoring in de ontwikkeling en/of opvoeding van kind(eren) en gezin. Met gezinsgericht werken als basis bieden wij thuis of elders antwoord op de vraag van kinderen & jeugdigen met een ontwikkelingsprobleem of -stoornis of vermoedens daarvan. Hierbij is zowel aandacht voor het kind met (ernstige) belemmeringen in de ontwikkeling als voor het hele gezin. We werken samen met ketenpartners.

Binnen gezinsgericht werken onderscheiden wij vier dimensies bij opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering:

1. Omgevingsfactoren beïnvloeden door versterken opvoedingsvaardigheden

2. Opvoedingsondersteuning: ondersteuning van opvoedingsproces

3. Ontwikkelingsstimulering: ondersteunen van ontwikkelingsproces van kinderen.

4. Gezinsondersteuning: verminderen van draaglast, vergroten van draagkracht op alle terreinen van het gezin.

Vanuit onze kennis van systeemgericht werken en Kortdurend Oplossingsgerichte Therapie (KOT, zelfregieversterkend), zorgprogramma's en methodieken helpen wij ouders bij het in hun kracht zetten in hun opvoedingstaak. De ondersteuning vindt plaats waar die het meest doelmatig is: thuis, in een kindercentrum, observatiecentrum, school, peuterspeelzaal, enz. Wij maken gebruik van de keten met voorschoolse en naar schoolse voorzieningen (integraal arrangeren) en maken deel uit van Integrale Kindercentra.

In het kader van preventie en vroegtijdig signaleren hebben we, met de samenwerkende partners bij Ivoor Raalte, (Trias jeugdhulp, KOOS kinderopvang, MEE/Integrale Vroeghulp, de Peuter+ van de Parabool), een Routekaart jonge kind bij zorgen over de ontwikkeling uitgewerkt.

Deze routekaart bestaat uit een schema met mogelijkheden voor verwijzing, diagnostiek en behandeling bij zorgen over de ontwikkeling en/of gedrag van kind (0-4 jaar). Met daarnaast een beschrijvende bijlage aan de hand van bouwstenen van het programma: ‘Vroeg, Voortdurend en Integraal’. De info is aan verwijzers in deze regio aangeboden.

Laatst bijgewerkt: 18-03-2021

Specificaties

Telefoonnummer 0885753000
Website  www.zozijn.nl 
Aantal werknemers
  500+
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10)
Lastige situaties Hechtingsproblemen en Crisissituatie in gezin
Psychische klachten ADD, ADHD, Agressie, Autisme (spectrumstoornis), Stemmingsstoornissen, Stress, Trauma en Ontwikkelingsproblemen Jeugd
Lichamelijke klachten Verstandelijke beperking en Hersenletsel (niet aangeboren)
Leeftijdscategorieën 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar, 18 jaar tot 23 jaar en -9 maand tot 4 jaar
Aanbodsvorm Op locatie, 24-uurs opvang en Ambulant (zoals thuis
Gecontracteerde productcodes
  •   Profiel 1 Opvoedvragen
  •   Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
  •   Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
  •   Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
  •   Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
  •   Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
  •   Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
  •   Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  •   Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
  •   Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Wilp GLD 
Molenallee 50, 7384AN Wilp GLD
Bereikbaar: werkdagen en weekend

Diensten

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.